top of page

BUDDHISM

東方靜思藝術擺飾


鬧中取靜,沉澱下來聆聽自己心中聲音,尋求啟發與靈感
輕盈流暢的線條,捕捉了風拂與水起的瞬間
用心觀照,用感官體會,一念間最純淨之思。

Vairocana Buddha  華嚴三聖-大日如來
Pu Hsien Bodhisattva  華嚴三聖 - 行願
Manjusri Bodhisattva華嚴三聖 - 廣慧
Merciful Kuan Yin  觀音偈
Meditating Kuan Yin  觀禪
Budai  彌樂
The Eternal Buddha  大宇創源
Water-moon Kuan Yin  水月
bottom of page